CREA to włoska instytucja badawcza zajmująca się sektorem rolnym. Grupa naukowców z CREA AA (Centrum Badań Rolnictwa i Środowiska) ma szeroką wiedzę specjalistyczną w dziedzinie gleboznawstwa, nauk o środowisku, ekologii, mikrobiologii, różnorodności biologicznej gleby i interakcji między rośliną a glebą. CREA koordynuje projekt (WP7) i bierze udział w: ocenie właściwości chemicznych, fizycznych gleby, dynamice różnorodności mikroorganizmów i mezofauny oraz LCA (WP1, WP4). Do najważniejszych zadań zaliczamy: charakteryzowanie potencjału metabolicznego wybranych bioinokulantów mikrobiologicznych (WP2) oraz podkreślenie procesów leżących u podstaw interakcji roślina-gleba-mikroorganizm (WP5). CREA opracuje także i zweryfikuje nowe narzędzia do wykrywania bioinokulantów w glebie i do oceny ich wpływu na różnorodność mikroorganizmów (WP5). Wreszcie, dobrze rozwinięta struktura poświęcona rozpowszechnianiu w CREA będzie skutecznie wspierać działania WP6, gdzie będzie również istotna dla wsparcia w kwestiach regulacyjnych dotyczących nawozów zarówno dla władz krajowych, jak i międzynarodowych.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search