Personel CRPV ma wieloletnie doświadczenie w eksperymentalnych działaniach polowych i ocenach dotyczących ochrony roślin i kontroli biologicznej, w tym szkodników, chorób przenoszonych przez glebę w uprawach otwartych i chronionych. Te doświadczenia i zdolność do współpracy z ekspertami badaczami są zgodne z rolą CRPV w WP1, 3 i 6. Będą oni zarządzać i koordynować wszystkie próby projektu w terenie, oceniając wydajność nowych bioproduktów (WP3) oraz będą odpowiedzialni za dostarczanie próbek do analiz w WP4, WP5 i WP6. Ponadto CRPV będzie odgrywać kluczową rolę w ocenie ekonomicznej proponowanego zarządzania glebą opartego na różnorodności biologicznej (WP3), zapewniając w ten sposób nowe i przydatne narzędzie konsultacyjne dla rolników (WP6).

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search