FOEKO jest głównym stowarzyszeniem producentów ekologicznych owoców w Niemczech. Koordynuje zadania na rzecz rozwoju ekologicznej uprawy owoców, w której współpracują rolnicy, konsultanci i badacze oraz organizuje konferencje na poziomie krajowym i międzynarodowym. Umiejętności FOEKO będą w znacznym stopniu wspierać działania związane z rozpowszechnianiem wyników uzyskanych przez Excalibur (WP6). FOEKO będzie również gospodarzem prób polowych w organicznych sadach jabłoniowych, testując różne zabiegi (np. bioinokulanty, bioefektory) oraz weryfikując wpływ tych zabiegów na zdrowie roślin, wzrost, plon, odżywianie oraz równowagę ekonomiczną (WP3). Pomoże to wprowadzić podejścia zaproponowane przez Excalibur do istniejących strategii w zakresie ekologicznej uprawy owoców.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search