Jest to firma biotechnologiczna specjalizująca się w rozwoju i stosowaniu bionawozów opartych na pożytecznych mikroorganizmach glebowych, a także na komercjalizacji produktów i usług dla zrównoważonego rolnictwa. Oczekuje się, że olbrzymia kolekcja szczepów bakterii i grzybów mikoryzowych w hodowli doniczkowej i/lub „in vitro” przyspieszy rozwój bioinokulantów (TRL6), zgodnie z WP2. Oczekuje się, że doświadczenie firmy w tej dziedzinie i jej zaplecze naukowe będą wspierać tworzenie innych produktów w ramach WP2 na bazie bakterii. Taka synergia jest również uważana za ważną przy określaniu standardów produkcji i jakości.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search