Jest wiodącą instytucją w Słowenii w zakresie badań nad zrównoważonym rolnictwem poprzez innowacyjne podejście i technologię, a także poprzez przekazywanie tej wiedzy użytkownikom końcowym (rolnikom, przedsiębiorstwom rolnym, producentom nasion itp.) W celu poprawy technologii produkcji roślinnej i jakości życia ludzi. Ich doświadczenie w zakresie biologicznego i zintegrowanego zarządzania szkodnikami, genetyki i fizjologii roślin będzie miało fundamentalne znaczenie dla przygotowania i rozwoju nowych bioinokulantów (WP2), oceny szkodników roślin i występowania chorób (WP3) oraz wpływu na środki służące do biokontroli (WP5). KIS będzie również gospodarzem jednej z prób polowych truskawek (WP1, WP3).

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search