Muzeum Historii Naturalnej (NHM) w Londynie jest organizacją z ponad 300 naukowcami zaangażowanymi w badania nad bioróżnorodnością i różnorodnością geologiczną świata przyrody. Ich misją jest odpowiadanie na pytania o dużym znaczeniu dla nauki i społeczeństwa przy użyciu  unikalnej wiedzy i zbiorów. Liderzy naukowi NHM zaangażowani w projekt są ekspertami w dziedzinie różnorodności biologicznej, mikrobiologii gleby, fauny glebowej, zastosowania technik DNA, modelowania różnorodności biologicznej w glebie. NHM wniesie swoją wiedzę specjalistyczną do oceny początkowej natywnej różnorodności biologicznej (WP1) i monitorowania jej dynamiki w warunkach polowych (WP4), a także wgłębiając się w szczegóły interakcji gleba-mikroorganizm-roślina i mikroorganizm-minerał (WP5) . NHM prowadzi modelowanie gleby i opracuje bazę danych w celu opracowania Systemu Wspomagania Decyzji (DSS) dla zarządzania glebą opartego na różnorodności biologicznej (WP5). NHM będzie również kluczem do rozpowszechniania wyników projektu (WP6), co odpowiada jego przywództwu w Citizen Science.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search