NIAB, EMR jest organizacją w Wielkiej Brytanii zajmującą się badaniami upraw ogrodniczych i ich interakcji ze środowiskiem. Ich doświadczenie w badaniach roślin, mające na celu zwiększenie odporności upraw na stresy biotyczne i abiotyczne oraz wdrożenie strategii zrównoważonego zarządzania glebą, będą niezwykle przydatne w łączeniu różnorodności biologicznej gleby z reakcjami roślin w różnych warunkach stresowych. Będą wspierać analizy różnorodności mikroorganizmów w warunkach polowych (WP1, WP4) i przeprowadzą doświadczenia na jabłkach, dotyczące wpływu mikrobiologicznych ulepszaczy glebowych na choroby jabłek (WP3).

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search