Naukowcy z NIOO są liderami w dziedzinie interakcji troficznych i ekologii gleby, doświadczonymi w rozwiązywaniu złożonych problemów ekologicznych, takich jak interakcje roślina-gleba-mikroorganizm. W szczególności oczekuje się, że ich doświadczenie w interakcjach roślin z roślinożercami, patogenami i pożytecznymi mikroorganizmami zapewni kluczowe wsparcie w tworzeniu i rozwoju bioinokulantów (WP2) oraz nową wiedzę na temat mechanizmów leżących u podstaw reakcji roślin na stres biotyczny i abiotyczny (WP5). Poprzez efektywne udostępnianie wiedzy ekologicznej, poprawią wykorzystanie wyników Excaliburu wśród krajowych i międzynarodowych użytkowników końcowych (WP6).

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search