NSF EC jest wiodącą międzynarodową firmą konsultingową, częścią NSF International, specjalizującą się w pomocy technicznej dla łańcucha rolno-spożywczego oraz w działaniach promocyjnych i rozpowszechniających. Takie tło, wraz z lokalizacjami czterech oddziałów (biura w Rumunii, Bułgarii, Francji i Belgii), które będą zaangażowane w projekt, powinno przyspieszyć wszystkie działania w zakresie upowszechniania i demonstracji związane z WP6.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search