Naukowcy z Graz University of Technology są liderami w analizach mikroorganizmów i biokontroli patogenów roślin i zwierząt; oczekuje się, że ich wszechstronne doświadczenie w opracowywaniu środków ochrony roślin przeciwko grzybom patogenicznym będzie bardzo przydatne dla powodzenia projektu Excalibur. Będą oni głównie zaangażowani w tworzenie nowej bioinokulantów (WP2), ocenę różnorodności i dynamiki drobnoustrojów (WP1, WP4) oraz zrozumienie molekularnych mechanizmów interakcji roślina-mikroorganizm po zastosowaniu bioinokulantów (WP5).

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search