Uniwersytet w Kopenhadze to jedna z największych instytucji badawczych zlokalizowanych w krajach skandynawskich. Naukowcy z Wydziału Nauk o Roślinach i Środowisku (PLEN) zaangażowani w projekt koncentrują się głównie na zrozumieniu ekologii i interakcji grzybów entomopatogennych w systemach ogrodniczych, obejmujących tematy z zakresu patologii owadów, kontroli biologicznej, interakcji gospodarz-patogen i roślina-mikroorganizm-owad. Będą zaangażowani w rozwój bioinokulantów (WP2) oraz ocenę różnorodności i funkcji grzybów, a także interakcje grzyb-gospodarz i związane z nimi skutki (WP3). Ponadto będą przeprowadzać próby polowe truskawek (WP1, WP3).

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search