Badacze UGR zaangażowani w projekt koncentrują się na interakcjach gleba-roślina-drobnoustroje oraz na charakteryzowaniu korzystnych mikroorganizmów glebowych w celu poprawy odżywienia roślin. Grupa jest również silnie zaangażowana w opracowywanie formuł opartych na biopolimerach do nawozów na bazie drobnoustrojów. Ten „know-how” będzie strategiczny dla stworzenia metod wykorzystujących pożyteczne mikroorganizmy oraz optymalizacji procesów przemysłowych w zakresie formułowania bioinokulantów planowanych w ramach WP2. Ponadto wiedza specjalistyczna tej jednostki w zakresie formułowania biologicznego zostanie wykorzystana w testach w kontrolowanych warunkach (WP2) na produktach dostarczanych przez innych partnerów w ramach WP2, a także w badaniach eksperymentalnych w warunkach otwartych (WP3).

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search