Uniwersytet w Turynie należy do pierwszej piątki we Włoszech i obejmuje centrum AGROINNOVA, które koncentruje się głównie na badaniach stosowanych, transferze wiedzy i technologii i komunikacji na temat aktualnych zagadnień z zakresu rolnośrodowiskowych. Naukowcy zaangażowani w Excalibur są ekspertami w dziedzinie patologii roślin i zarządzania szkodnikami, zapewniając w ten sposób ważne wsparcie dla rozwoju produktów na bazie mikroorganizmów (WP2). Ponadto w projekcie przeprowadzą testy terenowe pomidorów i truskawek (WP1, WP3) i będą silnie promować transfer innowacji zarówno na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym z głównymi zainteresowanymi stronami łańcucha rolno-spożywczego (WP6).

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search