POWIĄZANE PROJEKTY

MICROBIOMESUPPORT

Projekt mający na celu przeprowadzenie skoordynowanych działań w zakresie badań naukowych i innowacji w zakresie mikroorganizmów w systemie żywnościowym w celu wspierania UE i społeczności międzynarodowych w zakresie biogospodarki.

Ogólnym celem projektu jest ustanowienie międzynarodowej sieci ekspertów i interesariuszy w dziedzinie badań nad systemem żywnościowym, wyselekcjonowanie mikroorganizmów z różnych środowisk, takich jak lądowe, wodne, roślinne i zwierzęce, oraz ocena ich zastosowania i wpływu na gospodarkę żywnościową.

Microbiome Support będzie:

  • kluczowym motorem wdrażania strategii FOOD 2030,
  • ułatwiał zaangażowanie wielu podmiotów w celu dostosowania, struktury i pobudzenia badań i innowacji w dziedzinie mikroorganizmów na szczeblu regionalnym, krajowym i międzynarodowym,
  • wspierał Komisję Europejską poprzez koordynację działań, spotkań, warsztatów i wyników grupy roboczej Międzynarodowego Forum Bioekonomii (IBF) „Food Systems Microbiome”.

Microbiome Support integruje międzynarodowych partnerów z Brazylii, Kanady, Afryki Południowej, Chin, Argentyny, Australii, Nowej Zelandii, Indii i USA w celu usprawnienia międzynarodowej współpracy i koordynacji wspólnych programów badawczych w dziedzinie biogospodarki oraz ustanowienia podstaw dla wspólnych programów badań.

Projekt otrzymał dofinansowanie z unijnego programu badawczego „Horyzont 2020” w ramach umowy nr 818116.

Więcej informacji można znaleźć na stronie: https://www.microbiomesupport.eu

DIVERFARMING

To projekt promuje dywersyfikację upraw i rolnictwo o niskim nakładzie w całej Europie.

Głównym celem projektu jest opracowanie i ocena różnych zróżnicowanych systemów uprawy (płodozmian, wielokrotne uprawy i uprawy międzyplonowe w odniesieniu do żywności, pasz i produktów przemysłowych) oraz ograniczenie zapotrzebowania na maszyny, nawozy, pestycydy, energię i wodę.

Projekt otrzymał dofinansowanie z unijnego programu badawczego „Horyzont 2020” w ramach umowy nr 728003.

Więcej informacji można znaleźć na stronie: http://www.diverfarming.eu

SOILDIVERAGRO

Projekt zakłada zwiększenie różnorodności biologicznej gleby w europejskich agroekosystemach w celu promowania ich stabilności i odporności.

W długoterminowej perspektywie projekt wspiera synergię między produkcją roślin, różnorodnością biologiczną i świadczeniem usług ekosystemowych o znaczeniu lokalnym, regionalnym i globalnym. Głównym celem Soildiver Agro jest przyjęcie nowych praktyk zarządzania i systemów uprawy, które zwiększają różnorodność biologiczną gleby.

Projekt otrzymał dofinansowanie z unijnego programu badawczego „Horyzont 2020” w ramach umowy nr 817819.

BRESOV

To projekt dotyczący hodowli  na rzecz wydajnej i zrównoważonej produkcji organicznych warzyw.

BRESOV ma na celu sprostanie wyzwaniom żywieniowym rosnącej światowej populacji i zmieniających się warunków klimatycznych poprzez zwiększenie wydajności różnych upraw warzyw w ekologicznym rolnictwie. BRESOV zajmuje się między innymi warzywami takimi jak: brokuły, fasolka szparagowa i pomidory, ponieważ te rośliny warzywne odgrywają znaczącą rolę w realizacji globalnego bezpieczeństwa żywnościowego.

Projekt otrzymał dofinansowanie z unijnego programu badawczego „Horyzont 2020” w ramach umowy nr 774244.

Więcej informacji można znaleźć na stronie: http://www.bresov.eu

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search